Wijn & Gezondheid

Symposium ‘Wijn en Gezondheid’

Vrijdag 24 januari 2020 bezocht Chris het symposium ‘Wijn & Gezondheid’ over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van leefstijl, voeding en alcohol. Het symposium werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Alcoholconsumptie en de effecten daarvan op de gezondheid zijn veelvuldig in het nieuws. Meestal worden de negatieve effecten van alcohol benoemd, een enkele keer wordt gesteld dat er sprake kan zijn van gezondheidswinst.

De sprekers prof. Worms en prof. Kok gaven tijdens het symposium aan dat matig alcohol gebruik (1 tot 2 glazen per dag) wel degelijk een gezondheidswinst oplevert en past binnen een gezonde leefstijl.

Niet vergeten moet echter worden dat roken, het voedingspatroon, (onvoldoende) bewegen en (over)gewicht minstens even belangrijke bepalende factoren zijn voor een gezonde levensstijl.

In de publieke opinie wordt meer en meer de negatieve invloed van alcohol op de gezondheid benadrukt. Wordt alcohol het nieuwe roken? Een trend naar alcoholarme of -vrije wijn is duidelijk zichtbaar, alcohol vrij bier is na vele jaren nu helemaal geaccepteerd.

De overall conclusie op het symposium: matig alcoholgebruik past in een gezonde leefstijl. Door de veranderende publieke opinie ten opzichte van alcohol en gezondheid zal de branche echter duidelijk moeten inzetten op wijn met een lager alcoholpercentage (kleine uitdaging in het licht van klimaatverandering) en voorlichting en promotie van hoe wijn past binnen een gezonde levensstijl.

Wij gaan de ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld ‘Wine in moderation’ met interesse volgen.

Een uitgebreid verslag van het symposium is te vinden op de website van de KVNW.