Privacyverklaring

HET WIJNMAGAZIJN is verplicht de door u – al dan niet via de website – aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving te behandelen.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden door ons gebruikt voor het doel waarvoor we ze van u met uw toestemming hebben ontvangen bijvoorbeeld om u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. Indien u uw gegevens niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat wij uw verzoek of opdracht niet uit kunnen voeren.

Wanneer u ons een beoordeling stuurt van één van onze wijnen geeft u ons daarmee toestemming en het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is.

De gegevens worden aan derden ter beschikking gesteld:

  • voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren (PostNL, Mollie),
  • om onze nieuwsbrief te kunnen versturen (Mailchimp),
  • om de werking van en de bezoeken aan onze website te kunnen analyseren (Google Analytics)
  • of voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Gegevens die u ons in het kader van een opdracht of correspondentie verstrekt bewaren wij gedurende 7 jaar. Gegevens die u voor de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt worden door Mailchimp opgeslagen en behandeld conform het privacy beleid van Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/). Gegevens in Google Analytics ouder dan 14 maanden worden in de daaropvolgende maand verwijderd door Google Analytics.

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neemt u dan contact met ons op via info@hetwijnmagazijn.nl. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op om uw verzoek te bespreken en hieraan zo spoedig mogelijk te (kunnen) voldoen.

Op grond van de vigerende wet- en regelgeving heeft u het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website gebruikt Google Analytics cookies om te analyseren hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics d.d. 6 maart 2018) is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

De meeste browsers zijn standaard uitgerust om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en/ of andere websites niet correct functioneren indien cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Ook nemen wij passende maatregelen om onze gegevensbestanden te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Dit doen wij door actuele virusscanners en beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

Onze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud van bestellingen of berichten SSL/TLS versleuteling. U herkent deze aan de vermelding https:// in de adresregel van de website en aan het daarbij afgebeelde slot. Wanneer deze versleuteling geactiveerd is, kan data die u ons stuurt niet door derden meegelezen worden.

Deze privacy en internet statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy en internet statement.

Utrecht, juli 2020